سه شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع متقاضيان آزمون معرفي باستاد مي رساند
واجدين شرايط از مورخ 96.6.19 لغایت 96.6.29 جهت ارائه درخواست و هماهنگي لازم با مديران محترم گروه و اساتيد مربوطه مراجعه نمايند.
 
 زمان آزمون مورخ 96.7.4 راس ساعت 10 صبح مي باشد.