عدم تشکیل کلاس خانم حاج کریمی/چهارشنبه-پنجشنبه
سه شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های خانم حاجی کریمی روز چهارشنبه و پنجشنبه19و20 اردیبهشت تشکیل نمی گردد.