عدم تشکیل کلاسهای استاد شادی بابایی/دوشنبه
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۹ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاسهای استاد شادی بابایی  امروز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت تشکیل نمی گردد.