عدم تشکیل کلیه کلاس های آقای یوسفی رامندی/یکشنبه
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاسهای آقای یوسفی رامندی روز  یکشنبه 95/07/11 تشكيل نمي گردد.