عدم تشکیل کلاس تاریخ و تمدن خانم فوزیه بابایی/دوشنبه
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس تاریخ و تمدن  اسلامی خانم فوزیه بابایی روز دو شنبه95/07/26تشکیل نمی گردد.