دانشجويان ممتاز
شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
جهت آگاهي از رتبه دارهاي هر نيمسال تحصيلي، مي توانيد به جدول زير مراجعه فرمائيد:
 
لازم به توضيح است دانشجوياني شامل اين ليست ميشوند كه حداقل 14 واحد پاس کرده باشند و

 معدل بالای 17  اخذ نموده باشند مشمول آیین نامه می شوند و

از بين دانشجویان فوق 3 نفر بین دانشجویان ورودی هم دوره به عنوان رتبه های اول تا سوم معرفی می شوند.
 

 
رتبه دارهاي نيمسالهاي تحصيلي
رتبه دارهاي نيمسال 891
رتبه دارهاي نيمسال 892
رتبه دارهاي نيمسال 901
رتبه دارهاي نيمسال 902
رتبه دارهاي نيمسال 911
رتبه دارهاي نيمسال 912
رتبه دارهاي نيمسال 921
رتبه دارهاي نيمسال 922
رتبه دارهاي نيمسال 931
رتبه دارهاي نيمسال 932
رتبه دارهاي نيمسال 941