تغییر فرمت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی
پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شهرسازی موسسه علامه دهخدا 
 
 
دانشجویانی که تاکنون پروپوزال خود را تحویل نداده اند
 
برای پر کردن پروپوزال از فرمت جدید آن استفاده نمایند.
 
 
توجه : تحویل پروپوزال با فرمت جدید الزامی است . 
 
 
 
فرم جدید پروپوزال کارشناسی ارشد شهرسازی