يكشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع کلیه دانشجویانی که با آقای حسام حامدی دروس آزمایشگاه داشته اند می رساند،

نمره پایان ترم، گزارش کار کلاسی می باشد و امتحانی برگزار نخواهد شد.