عدم تشکیل کلاس تربیت بدنی خانم بیک/چهارشنبه
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۸ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های تربیت بدنی خانم بیک روز چهارشنبه 95/09/17 تشکیل نمی گردد.