عدم تشکیل کلاس آقای پور رجبی/سه شنبه
دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه کلاس های آقای پوررجبی روز سه شنبه 18 اردیبهشت تشکیل نمی گردد.