قابل توجه دانشجويان تاریخ و تمدن اسلامی استاد محبی
دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس تاریخ وتمدن اسلامی روز دوشنبه مورخ 95/01/30 ساعت18-16 آقای محبی تشكيل نمي گردد.