عدم تشکیل کلاس استاد زارع سلطانی /سه شنبه
يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

كلاس محاسبات عددي استاد زارع سلطاني روز سه شنبه 95/05/12تشكيل نمي گردد و جبراني آن متعاقبا اعلام مي گردد.