چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

مقطع كارشناسي ارشد معماري-معماری و مطالعات معماری
 
مهلت دفاع درس رساله و ارائه طرح نهايي به شرح ذيل مي باشد:
دانشجوياني كه نيمسال اول انتخاب نموده اند تا پايان تابستان سال بعد
دانشجوياني كه نيمسال دوم انتخاب نموده اند تا آذر ماه سال بعد
 
توجه : کلیه ی دانشجویان معماری باید رساله پایانی را در دو نسخه
(یک سی دی-یک رساله چاپ شده گالینگور) تحویل دهند
سی دی مربوطه نزد استاد راهنما و رساله چاپی در کتابخانه موسسه نگهداری خواهد شد . 
_________________________________________________________________________________
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
دانلود فرم هاي مربوط به دفاع پايان نامه ارشد گروه معماري :
 
فرم پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) جدید دانلود
فرم شماره 10 دانلود
فرم شرح اصلاحات دانلود
فرم تاثير مقاله در ارزيابي نمره دانلود
صورتجلسه دفاع پايان نامه دانلود
فرم گزارش سه ماهه دانلود
 
 

 
براي مراجعه به صفحه دانلود فرمهاي مرتبط با پايان نامه كارشناسي ارشد اينجا كليك نماييد.
 
معرفي رشته كارشناسي پیوسته معماري
 
تعريف رشته معماري:
 
معماري در لغت به معناي علم بنايي و معمار به معناي بسيار عمارت كننده، و کسی است که در آبادانی جهان می‌کوشد. آنكه عمارت كند وموجب رونق و تعالي گردد و عمارت نيز به معني آبادي است. لغات هم ريشه معماري و عمارت نيز هم معنايي از آباداني و زندگي و حيات را در خود دارند.
 
تعمير هم از همين ماده است و همچنين عمر نيز به معناي تعمير ابدان بواسطه روح است. مفهوم ”معماري“ عميق‎تر از ساختن به تنهايي و ابعادش وسيعتر از به وجود آوردن كالبد يك ساختمان مي‎باشد كه مفاهيمي مانند زنده‎سازي و احياء و تداوم و حيات و آباداني را در خود نهفته دارد يا به عبارت ديگر معماري همواره به معناي ايجاد فضايي با روح و حيات تصور مي‌‌‌‌‌‌‌گردد. 
 
واحد‌هاي درسي دوره كارداني معماری: بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم و فناوري واحد‌‌‌هاي درسي دوره كارداني معماری به شرح زير مي باشد.
 
 -  دروس عمومی12واحد
-  دروس پایه13واحد
-  دروس اصلی32واحد
-  دروس اختصاصی13واحد
-  درس پیش دانشگاهی3واحد
-  کارورزی3واحد
 
 * جمع کل76واحد
 
 
 

معرفی کارشناسی ناپیوسته معماری
 
تعریف و هدف:
 
معماري بيش از آنكه علم وتكنيك باشد. ذوق و سليقه و استعداد است و معمار كسي است كه طرح‌هاي فردي‌اش بانقاشي و مجسمه‌سازي رقابت كند و در واقع بتواند مجسمه‌اي كاربردي بسازد. دانشجوي اينرشته علاوه بر توانمندي طراحي و قدرت تجسم و خلاقيت، لازم است كه در درس رياضي بخصوصدرس هندسه قوي باشد چون براي آموزش فن و تكنيك معماري بايد دروسي مثل هندسه كاربردي هندسه مناظر و رياضيات و آمار را مطالعه كرد.
 
مشاغل قابل احراز:
-  کارشناس دفاتر فنی و مهندسی
- طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
-  کارشناس امور فنی و اجرائی بخش عمرانی سازمان‌های مربوطه

تعداد کل واحدهای درسی:

 واحد‌هاي درسي دوره كارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری: بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم و فنا‌وري واحد‌‌‌هاي درسي دوره كارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری به شرح زير مي‌باشد.
 
- دروس عمومی9واحد
- دروس پایه8واحد
- دروس اصلی22واحد
- دروس تخصصی29واحد
- دروس اختیاری4واحد
- دروس پیشنیاز 4 واحد

* جمع کل76واحد
 

  قابل توجه دانشجويان رشته كارشناسي معماري-غير مرتبط (19 اسفند 91)
 
      مطابق نامه شماره 20461/91/2 درتاريخ 20/1/1391 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه درمقطع كارداني پيوسته غيرمرتبط بوده اند و يا كارداني پيوسته با معدل زير 14 مي باشند بايد 24واحد بصورت جبراني اخذ كنند.اين واحدها به شرح زير اعلام ميگردد:.
 
1-ترسيم فني (1)                          3 واحد
2-ساخت و ارائه (1)                       3واحد
3-عناصروجزئيات (1)                       2 واحد
4-طراحي فني                              4 واحد
5-ايستايي (1)                             2 واحد
6-هندسه (1)                              2 واحد
7-تمرين معماري                            2 واحد
8-هندسه (2)                              2 واحد
9- طراحي دست آزاد                      2 واحد
10-كاربرد كامپيوتر                          2 واحد
 
براي دانشجوياني كه در مقطع كارداني ناپيوسته غيرمرتبط بوده اند هم 6 واحد به شرح زير اخذ گردد:
 
1-ترسيم فني (1)                3 واحد (در مقطع كارداني )
2-ساخت و ارائه (1)             3 واحد (در مقطع كارداني )
 
در صورت عدم ارائه دروس فوق در ترم از دروس جايگزين زير استفاده گردد.
 
1-هندسه (1)               2 واحد (در مقطع كارداني)
2-عناصر (1)                 2 واحد (در مقطع كارداني)
3-طراحي فني              4 واحد (در مقطع كارداني)
1-كاربرد كامپيوتر            2 واحد (در مقطع كارشناسي)
2-هندسه (2)               2 واحد (در مقطع كارشناسي)
3-طراحي دست آزاد       2 واحد (در مقطع كارشناسي)
4-تمرين معماري            2 واحد (در مقطع كارشناسي)
 
 

 
مديرگروه معماری: سركار خانم دکتر کرمی پور