دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری برنامه ریزی شهری- طراحی شهری- معماری و مطالعات معماری
 
(افرادی که جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در فروردین ماه اعلام امادگی کرده بودند) : 
 
بازه زمانی تحویل فایل پایان نامه تکمیل شده جهت تعیین وقت دفاع از ۴ لغایت ۶ اردیبهشت ماه میباشد،
لذا دانشجویانی که آمادگی دفاع دارند باید دراین بازه به مدیریت گروه و واحد آموزش ،
جهت بررسی های اولیه و در صورت تایید، تعیین زمان دفاع و تکمیل فرمهای مربوطه مراجعه نمایند.
 
(تحویل پایان نامه ها فقط به صورت حضوری در بازه زمانی ذکر شده امکان پذیر خواهد بود)
 
*شایان ذکر است این تاریخ غیر قابل تمدید بوده و عدم تحویل پایان نامه ها در بازه زمانی مذکور،به منزله انصراف از برگزاری جلسه دفاع میباشد.
موفق و موید باشید