چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 

معاونت آموزشي مؤسسه:

 
             جناب آقاي محمدحسين عادلي، كارشناسي ارشد رياضي 
 

 
 
مديران گروه آموزشي :
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي 

سمت

مهندس مريم حسيني فرد

دانشجوي دكتراي عمران

مدير گروه رشته عمران 

دکتر عارفه کرمی پور

 
دکترای
شهرسازي-طراحی و برنامه ریزی شهری
 

مدير گروه شهرسازي و معماری

مهندس محمد هادي اردكاني

كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر

 
مدير گروه  کامپیوتر،فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی