چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 

معاونت آموزشي مؤسسه:

 
             جناب آقاي محمدحسين عادلي، كارشناسي ارشد رياضي 
 

 
 
مديران گروه آموزشي و اعضاي هيئت علمي موسسه  :
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي 

سمت

مهندس مريم حسيني فرد

دانشجوي دكتراي عمران

مدير گروه و هيئت علمي رشته عمران 

مهندس عارفه کرمی پور

 
كارشناسي ارشد
شهرسازي-برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 
 

مدير گروه شهرسازي

مهندس محمد هادي اردكاني

كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر

مدير گروه و هيئت علمي گروه کامپیوتر،فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی
 
 مهندس حسام حامدي
 
 كارشناسي ارشد مكانيك
 مدير گروه  و هيئت علمي رشته های مكانيك،
مواد-متالوژي و مهندسی شیمی
 
خانم مهندس فاضلي
 
 دكتراي معماري مدیر گروه و هيئت علمي معماري
 
مهندس محمد وحدانی 
 
دکترای تخصصی عمران هیئت علمی نیمه وقت گروه عمران
 
مهندس احسان مرادی
 
کارشناسی ارشد برق هیئت علمی نیمه وقت گروه برق
 
مهندس شوانلاو قلعه پرداز
 
کارشناسی ارشد مگاترونیک هیئت علمی نیمه وقت گروه کامپیوتر