معرفي معاونت آموزشي و مديران گروه

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 

معاونت آموزشي مؤسسه:

 
             جناب آقاي محمدحسين عادلي، كارشناسي ارشد رياضي 
 

 
 
مديران گروه آموزشي و اعضاي هيئت علمي موسسه در ترم 962 +ساعت حضور:
 
     

نام مديرگروه

رشته و مدرك تحصيلي

سمت

ساعات حضور 
مهندس زينب مروت
كارشناسي ارشد معماري
 
مدير گروه و هيئت علمي گروه معماري
 
 

مهندس مريم حسيني فرد

دانشجوي دكتراي عمران

مدير گروه و هيئت علمي رشته عمران و ساختمان

 

مهندس فهيمه مجتهدزاده

 
كارشناسي ارشد شهرسازي-طراحي شهري

كارشناسي ارشد معماري

مدير گروه و هيئت علمي گروه شهرسازي

 

مهندس محمد هادي اردكاني

كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر

مدير گروه و هيئت علمي گروه کامپیوتر
 

مهندس احسان مرادي

كارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت

هيئت علمي رشته برق

 

مهندس نجف بهبودي

رشته طراحي و نقشه كشي صنعتي

مدير گروه رشته نقشه كشي و طراحي صنعتي

 
 
 مهندس حسام حامدي
 
 كارشناسي ارشد مكانيك
 مدير گروه  و هيئت علمي رشته های مكانيك، مواد و متالوژي
 
مهندس علی علیجانی کارشناسی ارشد برق
هیئت علمی و مدیرگروه رشته های مهندسی پزشکی و برق
 
مهندس قلعه پرداز  كارشناسي ارشد مكاترونيك هيئت علمي كامپيوتر  
آقای مهندس وحداني دانشجوي دكتراي عمران هيئت علمي عمران  
خانم مهندس فاضلي دانشجوي دكتراي معماري هيئت علمي معماري  
خانم مهندس بابايي كارشناسي ارشد معماري هيئت علمي معماري