دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
چنانچه فارغ التحصیل - یا در حال فراغت (نهایتا تا 97/6/31) دوره کارشناسی هستید و جزء رتبه اول بین هم ورودی های خود هستید به این لینک مراجعه نمایید:
 
 

 
چنانچه فارغ التحصیل - یا در حال فراغت (نهایتا تا 97/6/31) دوره کارشناسی هستید و جزء 10% برتر معدل کل بین هم ورودی های خود هستید به این لینک مراجعه نمایید:
 
 

دانشجویان ممتاز شرایط را از دست ندهید و جهت اطلاعات بیشتر با اداره آموزش/انفورماتیک به شماره 33651395 و 33651396 و 33651399 028 تماس برقرار نمایید.